||जय जय राम कृष्ण हरी||      ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||   हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||

 

श्री विठ्ठल मांदिरातील विविध कामाबाबत चे निविदा पहाणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
-------सण २०२३ - २०२४ विविध प्रकारचे खरेदी दरपत्रके / निविदा/ ई-निविदा --------------------
 • फोटो फ्रेम खरेदी दरपत्रक पाठविणे बाबत. सण २०२४ -२०२५
 • सीसीटीव्ही यंत्रणा देखभाल दुरुस्ती दरपत्रक पाठविणे बाबत. सण २०२४ -२०२५
 • Quick Heal Anti Virus संगणक प्रणाली दरपत्रक बाबत सण २०२४ -२०२५
 • फेर निविदा :- एलईडी लाईटचे तयार फोटोचे दरपत्रक बाबत सण २०२३-२०२४
 • शुद्ध व थंड पिण्याचे पाण्याने भरलेला जार पुरवठा करणे बाबत सण २०२३
 • अपघाती भाविकांचा विमा पॉलिसि उतरविणे बाबत. मुदतवाढ क्र २ अंतिम
 • अपघाती भाविकांचा विमा पॉलिसि उतरविणे बाबत. मुदतवाढ क्र १
 • अपघाती भाविकांचा विमा पॉलिसि उतरविणे बाबत.२०२३ - २०२४
 • सण २०२४ - दैनंदिनी व दिनदर्शिका छपाई करणे बाबत.
 • रिकामा प्लास्टिक बारदाना, तेल डबा जाहीर लिलाव सण २०२३-२०२४.
 • सोलर वॉटर हिटर व हिटपंप देखभाल व दुरूस्ती साहित्यासह २०२३-२०२४.मुदतवाढ क्र.१
 • सोलर वॉटर हिटर व हिटपंप देखभाल व दुरूस्ती साहित्यासह २०२३-२०२४.
 • एलईडी लाईटचे तयार फोटोचे दरपत्रक बाबत सण २०२३-२०२४ मुदतवाढ क्र. 2
 • एलईडी लाईटचे तयार फोटोचे दरपत्रक बाबत सण २०२३-२०२४ मुदतवाढ क्र. १
 • एलईडी लाईटचे तयार फोटोचे दरपत्रक बाबत सण २०२३-२०२४
 • लिफ्ट बसविणेकामी साहित्याचे करणे दरपत्रक सण २०२३-२०२४
 • फोटो लॅमिनेशन करणे दरपत्रक सण २०२३-२०२४
 • श्री.विठ्ठल रुक्मिणी भक्त निवास येथे पेस्ट कंट्रोल करणे सण २०२३-२०२४
 • मुदतवाढ क्र.- 2 शुद्ध व थंड पिण्याचे पाण्याने भरलेला जार पुरवठा करणे सण २०२३-२०२४
 • मुदतवाढ क्र.- १ स्टेशनरी साहित्य पुरवठा करणे सण २०२३-२०२४
 • विद्युत साहित्य पुरवठा करणे सण २०२३-२०२४
 • स्टेशनरी साहित्य पुरवठा करणे सण २०२३-२०२४
 • मुदतवाढ क्र.- १ शुद्ध व थंड पिण्याचे पाण्याने भरलेला जार पुरवठा करणे सण २०२३-२०२४
 • मुदतवाढ क्र.- १ केरसुणी पुरवठा करणे सण २०२३-२०२४
 • मुदतवाढ क्र.- १ स्वच्छता साहित्य पुरवठा करणे सण २०२३-२०२४
 • शुद्ध व थंड पिण्याचे पाण्याने भरलेला जार पुरवठा करणे सण २०२३-२०२४
 • केरसुणी पुरवठा करणे सण २०२३-२०२४
 • स्वच्छता साहित्य पुरवठा करणे सण २०२३-२०२४
 • विविध प्रकारचे संगणकिय साहित्य व दुरूस्ती कामाचे खरेदी दरपत्रक पाठविणे सण २०२३-२०२४
 • सीसीटीव्ही देखभाल दुरुस्ती दरपत्रक पाठविणे बाबत सण २०२३-२०२४
 • केशरी पेढे व मलई बर्फी खरेदी करणे सण २०२३-२०२४
 • हार फुले खरेदी करणे सण २०२३-२०२४
 • भाजीपाला खरेदी करणे सण २०२३-२०२४
 • विविध प्रकारचे साहित्य पुरवठा करणे सण २०२३-२०२४
 • फेर-निविदा श्री. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समितीच्या कर्मचाऱ्यांची “Group Mediclaim Policy” प्रस्ताव मागविणे बाबत सन 2022-2023
 • श्री. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समितीच्या कर्मचाऱ्यांची “Group Mediclaim Policy” प्रस्ताव मागविणे बाबत सन २०२३-२०२४
 • फेर जाहीर दरपत्रक कर्मचारी गणवेश पुरवठा करणे बाबत.सन २०२२-२०२३
 • कर्मचारी गणवेश पुरवठा करणे बाबत.सन २०२३-२०२४
 • दैनंदिनी व दिनदर्शिका सण - २०२३ छपाई करणे बाबत.
 • ---------------------------------------------------------------------
 • भाविकांचा अपघाती विमा उतरविणे बाबत. सण २०२२-२३
 • LED फोटो फ्रामे खरेदी दरपत्रक पाठविणे बाबत. सण २०२२-२३
 • तिसरी मुदत वाढ फोटो फ्रेम्स खरेदी दरपत्रक पाठविणे बाबत. सण २०२२-२३
 • दुसरी मुदत वाढ फोटो फ्रेम्स खरेदी दरपत्रक पाठविणे बाबत. सण २०२२-२३
 • फोटो फ्रेम्स खरेदी दरपत्रक पाठविणे बाबत. सण २०२२-२३
 • सीसीटीव्ही देखभाल दुरुस्ती दरपत्रक पाठविणे बाबत. सण २०२२-२३
 • सोने चांदी दागिने व रोख रक्कम वाहतुकीचा विमा उतरविणे बाबत. सण २०२२-२३
 • स्टेशनरी साहित्य दरपत्रक पाठविणे बाबत. सण २०२२-२३
 • स्वच्छता साहित्य दरपत्रक पाठविणे बाबत. सण २०२२-२३
 • धुलाई कामाचे दरपत्रक पाठविणे बाबत. सण २०२२-२३
 • फोटो ल्यामिनेषणकामाचे दरपत्रक पाठविणे बाबत. सण २०२२-२३
 • थंड पाण्याचे जार दरपत्रक पाठविणे बाबत. सण २०२२-२३
 • पेढे व बर्फी खरेदी दरपत्रक पाठविणे बाबत. सण २०२२-२३
 • दुग्दजण्या पदार्थ खरेदी दरपत्रक पाठविणे बाबत. सण २०२२-२३
 • हार व फुले खरेदी दरपत्रक पाठविणे बाबत. सण २०२२-२३
 • विविध साहित्य खरेदी दरपत्रक पाठविणे बाबत. सण २०२२-२३
 • भाजीपाला खरेदी दरपत्रक पाठविणे बाबत. सण २०२२-२३
 • देशी ज्वारीचा कडबा खरेदी दरपत्रक पाठविणे बाबत. सण २०२२-२३
 • विविध संगणकिय साहित्य व दुरूस्ती कामाचे खरेदी दरपत्रक पाठविणे बाबत. सण २०२२-२३
 • विद्युत साहित्य खरेदी दरपत्रक पाठविणे बाबत. सण २०२२-२३
 • फोटो तयार करणे कामी डबल स्टिक पेपर रोल खरेदी दरपत्रक पाठविणे बाबत.
 • श्री. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समितीच्या कर्मचाऱ्यांची “Group Mediclaim Policy” उतरविणे प्रस्ताव मागविणे बाबत सन 2021-2022
 • भाजीपाला पुरवठा कामाचे जाहीर दरपत्रक सण २०२१-२०२०
 • स्वच्छत साहित्य पुरवठा कामाचे जाहीर दरपत्रक सण २०२१-२०२०
 • श्री. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समितीच्या कर्मचाऱ्यांची “Group Mediclaim Policy” उतरविणे कामी शासनमान्य कंपन्या कडून प्रस्ताव मागविणे बाबत
 • श्री. विठ्ठल रुक्मिणी भक्त निवास येथील उपहारगृह भाडेतत्वावर देण्यासाठी Expresstion of Interest मागविणे बाबत.
 • शुद्ध थंड पाण्याने भरलेले जार पुरवठा कामाचे जाहीर दरपत्रक
 • भाविकांचा विमा उतरवणे बाबत
 • फुलांचे हार पुरवठा जाहीर दरपत्रक
 • पेढे व बर्फी पुरवठा जाहीर दरपत्रक
 • *
 • भाजीपाला पुरवठा जाहीर दरपत्रक
 • Request for Proposal (RFP) For Live Darshan of Lord Shri Vitthal & Rukmini through Cable & Dish TV, Mobile & Website/Portal
 • स्वच्छत साहित्य पुरवठा कामाचे जाहीर दरपत्रक
 • केरसुणी पुरवठा कामाचे जाहीर दरपत्रक
 • गणवेश कापड पुरवठा कामाचे जाहीर दरपत्रक
 • कर सल्लागार नियुक्ती बाबत
 • भाजीपाला पुरवठा कामाचे जाहीर दरपत्रक
 • फर्निचर कामाचे साहित्य पुरवठा जाहीर दर पत्रक
 • अत्याधुनिक झेरॉक्स मशिन पुरवठा कामाचे जाहीर दर पत्रक
 • प्लंबिंग मटेरियल पुरवठा कामाचे जाहीर दरपत्रक
 • उपवासाचे बटाटा वेफर्स पॅकेट पुरवठा करणे बाबत
 • दिनदर्शिका व दैनंदिनी २०१९ छपाई कामाचे जाहीर दरपत्रक
 • सोने चांदी दागिने वाहतुकीचा विमा उतरविणे बाबत.
 • दर्शन क्यू मॅनेजमेंट सिस्टीमसाठी सल्लागार नियुक्ती बाबत नामाकीत नोंदणीकृत कंपन्याकडून स्वारस्य अभिव्यक्ती मागविणे बाबत
 • शुद्ध व थंड पाण्याने भरलेले जार पुरवठा कामाचे जाहीर दरपत्रक
 • बुंदी लाडूप्रसाद पाकिटावर जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे हक्क देण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वारस्य मागविणे बाबत.
 • ऑनलाईन बुकिंगचे ई तिकिटावर जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे हक्क देण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वारस्य मागविणे बाबत.
 • पेढे व बर्फीचे दरपत्रक
 • गोशाळेतील शेणखताचा जाहीर लिलाव
 • नोटा मोजणी व तपासणी करण्याचे मशीन पुरवठा कामाचे जाहीर दरपत्रक
 • मासिक पगारपत्रक संगणक प्रणाली पुरवठा कामाचे जाहीर दरपत्रक
 • पंढरपूर शहरात पाच ठिकाणी वाॅटर एटीएम उभारणीसाठी ई निविदा बाबत
 • डबल रिफाईड शेंगदाणा तेल डबा जाहीर लिलाव
 • गोषाळेतील खोंडे पाळावयास देणेबाबत
 • सत्कार षाली पुरवठा कामाची जाहीर दरपत्रके
 • स्वच्छता साहित्य पुरवठा कामाची जाहीर दरपत्रक
 • छपाई कामाची जाहीर दरपत्रके
 • भाजीपाला पुरवठा कामाचे जाहीर दरपत्रक
 • श्रीचा चंदिचा पलंग व इतर चांदीकामाची दुरुस्ती करणे बाबत
 • स्कॅनर मशीन पुरवठा कामाचे जाहीर दरपत्रक
 • फुलांचे हार पुरवठा कामाचे जाहीर दरपत्रक
 • उपहारगृह भाडे तत्वावर देण्याचे जाहीर दरपत्रक
 • गोशाळेतील खोंडे गरजू शेतकरयांना पाळावयास देणे बाबत
 • दिनदर्शिका व दैनंदिनी २०१८ छपाई कामाचे जाहीर दरपत्रक
 • पशुखाद्य खरेदी ई निविदा मुदत वाढ
 • परिवार देवता मंदिरे खंडाने देनेबाबत
 • शुद्ध थंड पाण्याने भरलेले जार पुरवठा कामाचे जाहीर दरपत्रक
 • रिकामा बारदाना व तेल दाबा जाहीर लिलाव
 • सोने चांदी दागिने व रोख रक्कम वाहतुकीचा विमा उतरविणे बाबत.
 • परिवार देवता मंदिरातील मूर्थी सवंधना बाबत
 • राजगिरा लादुप्रसाद पुरवठा करणे कामी ई निविदा
 • नाणी मोजणी व वर्गीकरण मशीन पुरवठा कामाचे जाहीर दरपत्रक
 • फुलांचे हार पुरवठा कामाचे जाहीर दरपत्रक
 • रिकामा बारदाना व तेल डबा जाहीर लिलाव
 • स्टेशनरी साहित्य पुरवठा कामाचे जाहीर दरपत्रक
 • विठ्ठल रुक्मिणी चे फोटो लॅमिनेशन करणे कामाचे जाहीर दरपत्रक
 • विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती,पंढरपूर यांचे गोशाळेतील शेणखताचा जाहीर लिलाव
 • विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती,पंढरपूर यांचे लाडू प्रसाद विभागाकरिता पुरवठा करणे कमी ई-निविदा
 • गोशाळेतील शेणखताचा लिलाव जाहीर
 • गोशाळा विभागाकरिता पशुखाद्य पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदा
 • गोशाळा विभागा करिता हिरवा चारा पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदा
 • भाविकांचा विमा उतरविणे बाबत
 • स्वच्छता साहित्य पुरवठा कामाचे जाहीर दरपत्रक
 • शुद्ध थंड पाण्याने भरलेले जार पुरवठा कामाचे जाहीर दरपत्रक
 • आषाढी यात्रा २०१६ साठी सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे भाडे तत्वावर बसवणे कमी दरपत्रके ..
 • Construction of Barrier Gating Darshan Mandap to Ranjani Road
 • अन्नछत्र लाडू प्रसाद व नित्योपचार विभागासाठी किराणामाल पुरवठा करणे कमी ई-निविदा
 • हिरवा चारा पुरवठा कामाची जाहीर निविदा दाखल करण्यास मुदत वाढ
 • हिरवा चार पुरवठा कामाची जाहीर निविदा
 • शुद्ध थंड पाण्याचे जार पुरवठा कामाची जाहीर निविदा
 • रिकामा बारदाना व तेल डबा जाहीर लिलाव
 • छपाई कामाची जाहीर निविदा
 • श्री रुक्मिणी मातेस अर्पण केलेल्या ब्लाउस पिसांचा जाहीर सेल
 • गोशाळेतील शेणखताचा जाहीर लिलावात अर्ज दाखल करणेस मुदत वाढ
 • RE-E-TENDER Praposed Skywalk at Sant Dyneshwar Darshan Mandap to Chandrabhaga Ghat
 • गोशाळेतील शेणखताचा जाहीर लिलाव
 • श्री विठ्ठल रुक्मिणी चे फोटो लॅमिनेशन करणे कामाची निविदा दाखल करण्यास मुदत वाढ
 • देशी कडबा खरेदी कामाची जाहीर निविदा
 • श्री विठ्ठल रुक्मिणी चे फोटो लॅमिनेशन करणे कामाची निविदा
 • Request for Proposal (RFP) For Live Darshan of Lord Shri Vitthal & Rukmini through Cable & Dish TV, Mobile & Website/Portal
 • श्री च्या चरणी अर्पण केलेल्या नारळांचा लिलाव
 •