||जय जय राम कृष्ण हरी||      ||जय जय राम कृष्ण हरी||     ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||


 

श्री विठ्ठल रुक्मिणी मांदिर समीती पंढरपुर येथील ज्या विविध विकासात्मक योजना सुरू आहेत त्यामध्ये आपणही ऑनलाईन देणगी रुपाने सहभागी होऊ शकता त्याकरीता
आपला एक मदतीचा हात!
ऑनलाईन देणगी करीता खालील लिंक वर क्लिक करा
---------------------------------------------------------------------ऑनलाईन देणगी Credit Card, Debit Card आणि Net Banking द्वारे देणगी देण्यासाठी 
खालील लिंक वर क्लिक करा