||जय जय राम कृष्ण हरी||      ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||     ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||


पंढरपूर नकाशा
 

पंढरपूर हे ठिकाण  उत्तर अक्षांश १७ || व पूर्व रेखांश ७६ ||| या भौगोलिक ठिकाणी आहे.


View Larger Map