:: Vitthal Rukmini Mandir :: Pandharpur Temple Authorities,Vitthal Rukmini Mandir Temple contact details  :: Vitthal Rukmini Mandir :: Pandharpur Temple Authorities,Vitthal Rukmini Mandir Temple contact details
||जय जय राम कृष्ण हरी||      ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||     ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||

 

* श्री विठ्ठल  रुक्मिणी  मंदिरे  समिती पंढरपूर *

* पंढरपूरातील मठ व  धर्मशाळा * 

अ.नं.

धर्मशाळा व मठ

फोन नंबर

02186

1

आगरी धर्मशाळा

222208

2

अखिल भारतीय भावसार क्षत्रीय धर्मशाळा

228957

 

3

अखिल भारतीय सोमवंशी सहस्रार्जुन धर्मशाळा

228286

4

अखिल भारतीय कोष्टी समाज धर्मशाळा

222445

5

ह.भ.प.अंमळनेरकर महाराज मठ

223420

6

बापू महाराज खापरे मठ

226461

7

बिर्ला धर्मशाळा

225751

8

दिगंबर महाराज मठ

229600

9

ज्ञानेश्वर विरनाथ ऑसेकर मठ

222378

10

घाड्गे महाराज मराठा धर्मशाळा

223257

11

गजानन महाराज मठ

223522

12

ग्रामगीता अध्यात्म मंदिर

229206

13

गुरुराज भोसेकर महाराज सेवाधन ट्र्स्ट

225115

14

ह.भ.प.क्षीरसागर महाराज मठ

229859

15

हरीहर महाराज संस्थान

222907

16

जाधवजी जेठाजी धर्मशाळा

223301

17

कॅकाडी महाराज मठ

223255

18

कालीका देवी मंदिर

227422

19

केशवराज संस्थान नामदेव मंदिर

223383

20

कोकण दिंडी समाज मठ

222756

21

क्षत्रिय मराठा वारकरी सांप्रदाय

227763

22

कुकुरमुंडेकर महाराज मठ

222145

23

लाडशाखिय वाणी समाज धर्मशाळा

224381

24

लाड धर्मशाळा

224381

25

माहेश्वरी धर्मशाळा

223377

26

मुक्ताबाई संस्थान मठ 

226233

27

नागपूर हनुमान मंदिर

225179

28

नानाबुवा वडगांवकर मठ

227226

29

नरहरी महाराज समाधी मंदिर

222289

30

नाथ महाराज मंदिर

225107

31

न्यु सातारा संकुल

229586

32

पद्मसाळी धर्मशाळा

223308

33

पंढरपूर नागपूरकर कमिटी

226861

34

प्रजापती ब्रम्ह्कुमारी विश्वविद्यालय

229520

35

रामबाग मंदिर

223780

36

संत ज्ञानेश्वर महाराज मंदिर

224728

37

संत गोरा कुंभार मठ

229249

38

संत तुकाराम महाराज मठ

222814

39

सारडा धर्मशाळा

224416

40

शनॅश्वर देवस्थान ट्र्स्ट

226161

41

शांतीनाथ महाराज मठ

227124

42

शुक्ल यजुर्वेदीय ब्रम्हवृंद संस्था

225330

43

सिंदिया देवस्थान ट्रस्ट (शिंदे सरकार वाडा)

222970

44

ह.भ.प. तनपुरे महाराज मठ (चारोधाम)

226727

45

झेंडुजि रघोजी संस्थान (झेंडुजी बुवा मठ)

223102