||जय जय राम कृष्ण हरी||      ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||     ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||    ||जय जय राम कृष्ण हरी||
 

श्री विठ्ठल मंदिर समिती, पंढरपूर वार्षिक अहवाल पाहण्यासाठी साठी खालील लिंक वर क्लिक करा
  • १. लेखा परीक्षण अहवाल सन २०१८ ते २०१९
  • २. अंदाजपत्रक सन २०१९-२०२०
  • ३. लेखा परीक्षण अहवाल सन १९८५ ते २०१५
  • ४. मा. धर्मादाय आयुक्त यांनी दिलेले निर्देश
  • ५. सन १९८५ ते २०१२ या कालावधीतील प्रशासन संबंधीचा अहवालाचा मथितार्थ
  • ६. पंढरपूर शहरातील इमारती व श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे व परिवार देवता यांची माहिती
    •